Ameliyat Sonrası Psikolog

Tüp Mide Ameliyat Sonrası Psikolog - Mide Bükücü - Dr. M. Fatih KORKMAZ

Son yıllarda ‘‘küresel salgın’’ olarak nitelendirilen obezite, insanı fizyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan etkileyen bir sağlık problemidir. Bu bağlamda, fizyolojik tedavinin yanında, hastaların ruhsal ve sosyal açıdan ele alınması, multidisipliner, diğer bir deyişle bütüncül bir tedavi perspektifiyle hastalara yaklaşılması, hastaların her anlamda kendilerini sağlıklı ve iyi hissetmeleri açısından önemlidir.  Tedavide bütüncül perspektifin bir parçası olan psikologlar, hastaların ameliyat öncesi ve sonrasında psikolojik değerlendirilmesinden sorumludur. Belirli yöntemlerle hastaların geçmiş ve mevcut psikiyatrik öyküsü, kaygı düzeyi, ruhsal, bilişsel ve davranışsal durumu tespit edilerek, çeşitli psikolojik tedavi teknikleriyle (gevşeme, nefes egzersizleri, bilinçli farkındalık teknikleri vb.) sürece hazır olmaları sağlanmaktadır. Diğer yandan, psikopatolojinin önemli parçaları olan tıkanırcasına yeme bozukluğu, duygusal yeme, gece yeme sendromu, bulimia nevroza, obezite hastalarında oldukça yaygın görülen bozukluklardır. Bu bozukluklar genetik ve çevresel etmenlerin yanında, bir travmatik deneyim ile tetiklenebilmektedir. Çocukluk çağı olumsuz yaşam deneyimleri ve travmalar, olumsuz yeme davranışını tetikleyen başlıca etmenlerdir. Bu bağlamda, bariatrik cerrahide psikolojik destek,

 • Olumsuz yeme davranışını tetikleyen kök sebepleri belirleme,
 • Olumsuz yeme davranışını tetikleyen hatalı inançları belirleme,
 • Olumsuz yeme davranışını tetikleyen travmatik deneyimleri saptama,
 • Olumsuz yeme davranışına sebep olan dürtü kontrolü eksikliği (limit koymada problem yaşama) ve motivasyon eksikliği ile çalışma ve bu çalışmaları öz-kabul (bireyin benliğinin kabulü) geliştirterek pekiştirme,
 • Hastanın olumsuz çevresel ve sosyal koşullarının tespiti,
 • Biyopsikososyal (biyolojik+psikolojik+sosyal) zorlukların tespiti sonucunda hastanın farkındalık geliştirmesini sağlama, tedavi planı oluşturma ve yürütme,
 • Psikiyatrik ve tıbbi komorbidite (eş tanı) sebebiyle diyeti sürdürmede güçlük çeken hastaların düzenli psikolojik görüşmelere tabii tutulması,

gibi birçok noktada etkinliğini göstermektedir. Bunlara ek olarak, hastaların hedef kiloya ulaştıklarında kilolarını korumaları ve tedavide sürekliliği kazanmaları için devamlılık gösteren bir psikolojik tedavi önem kazanmaktadır.

Psk. Sevcan Sizer

M. Fatih KORKMAZ

  +90 533 142 35 44

  WHATSAPP DESTEK HATTI
  Obezite Destek Hattı